Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Câu 16: Phân biệt việc mở đầu chủ đề thuyết trình trực tiếp và gián tiếp. Nêu ví dụ minh họa


Sinh viên cần nêu được các ý sau:
1. Khái niệm
Đối với một bài thuyết trình thông thường có 02 cách mở bài như sau: Mở đầu bài thuyết trình trực tiếp là người thuyết trình nêu thẳng vào vấn đề, chủ đề thuyết trình.
Mở đầu bài thuyết trình gián tiếp là cách mở đầu bài thuyết trình một cách gián tiếp (thông qua
một câu chuyện, câu đề dẫn, số liệu trích dẫn, hỏi ý kiến khán giả một câu hỏi có liên quan đến chủ đề
… ) từ đó giúp người nghe hình dung về vấn đề mà người thuyết trình muốn nói tới.
2. Việc mở bài trực tiếp thường không gây được sự tò mò, sự hứng thú từ khán giả so với cách
mở bài gián tiếp.
3. Ví dụ:
Mở bài trực tiếp: “Hôm nay tôi muốn trình bày về vấn đề lạm phát và tình hình lạm phát của Việt
Nam năm 2011 và những kinh nghiệm rút ra”
Mở bài gián tiếp
“Quý vị có biết rằng năm 2011 có khoảng 15% số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phá sản
không nhỉ?, ngoài số 15% này ra còn có khoảng 20% số các doanh nghiệp vẫn tồn tại trong sự ngoắc
ngoải. Quý vị có biết do nguyên nhân gì không ạ? 
Xin thưa đó là 1 cái bệnh nội tại của chúng ta, đó là Lạm phát 
Đây là 1 vấn đề nội tại trong nước chưa kể đến các nguyên nhân đến từ môi trường kinh tế bên
ngoài.
Vì vậy để quý vị hiểu rõ hơn tại sao lạm phát, hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị cụ thể về
vấn đề lạm phát và tình hình lạm phát của việt nam, những bài học rút ra”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét