Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Câu 9. Nêu các bước chuẩn bị một bài thuyết trình?


Để chuẩn bị một bài diễn thuyết hiệu quả, chúng ta cần làm các công việc cụ thể sau: xác định
rõ vấn đề, chuẩn bị nội dung thuyết trình, chuẩn bị điều kiện cho buổi thuyết trình, luyện tập thuyết
trình.
1> Xác định rõ vấn đề 
1.1 Chủ đề của bài thuyết trình 
1.2 Tìm hiểu khán giả 
1.3 Địa điểm, không gian và thời gian của bài thuyết trình 
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng thuyết trình 
i>Sự tự tin
ii>  Khả năng giao tiếp với khán giả 
iii>  Sự tín nhiệm 
iv>  Tâm trạng quá lo âu 
v>  Tính chuyên nghiệp 
vi>  Tính năng động 
vii>  Tâm lý dễ bị tổn thương hay dễ bị bốc đồng 
2. Phương tiện cần sử dụng cho bài diễn thuyết 
i>  Trình bày PowerPoint
ii>  Projector 
iii>  Hệ thống âm thanh 
iv>   Địa điểm thuyết trình 
v>  Hệ thống ánh sáng 
vi>          Sắp xếp chỗ ngồi 
3. Chuẩn bị nội dung thuyết trình 
i>  Nội dung phần giới thiệu 
ii>  Nội dung chính 
iii>  Phần kết luận 
4. Chuẩn bị điều kiện cho buổi thuyết trình 
i>   Địa điểm 
ii>  Chuẩn bị phương tiện 
iii> Trang phục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét